Kertész Daniela bemutatkozása

A nevem Grădinaru (magyarul Kertész) Daniela-Iuliana, 20 éves vagyok és Külsőrekecsinben, Bákó megyében születtem.


II-III. osztályban kezdtem magyar órákra járni. Akkor még csak iskolán kívüli órák voltak és nyári időszakban. VIII. osztályban már rendesen tantárgyként tanultam a magyar nyelvet iskolán belül is. Évről-évre, fokozatosan még jobban megszerettem a magyar nyelvet és a magyar tanáraim biztatására úgy döntöttem, hogy a középiskolát magyarul fogom elvégezni. Így is lett. A „Benedek Elek” Tanítóképzőben végeztem el a középiskolát pedagógia szakon, Székelyudvarhelyen, Hargita megyében. Nagyon nehéz volt számomra az elején az összes tantárgyat magyarul tanulni, de megérte a fáradtságot. Nagyszerű tanáraim voltak, akik nagyon jól végezték munkájukat és akikre nagy tisztelettel nézek fel. Felkészítettek a felnőtt, „nagybetűs” életre.
Jelenleg II. éves egyetemista hallgató vagyok Bákóban a „Vasile Alecsandri” Egyetem román-angol szakán és közben ez év szeptemberétől magyar nyelvet és irodalmat tanítok általános és középiskolás diákoknak, Bákóban a „Ion Luca” Általános Iskolában. Bízok abban, hogy jól fogom végezni a munkámat és a gyerekek szívesen fognak járni a magyar órákra. Remélem, hogy a tanév végére bővülni fog a magyar szókincsük, irodalmi és nyelvi tudásuk, és mindemellett együtt eredményesen tudunk munkálkodni anyanyelvünk megőrzésén és ápolásán!

Kertész Daniela

2010.10.29.