Kedves Barátaim!

Látogatásaink során mély benyomást tett ránk az az áldozatos munka, amivel ott egy maroknyi csapat minden erejével a sanyarú sorsú, közel negyed milliós magyar gyökerű népcsoport érdekében tevékenykedik. Az 51, részben csángók lakta falvak több, mint felében van már rendszeres magyar nyelvű oktatás (egyre több faluban a helyi iskola falai között) és nagy eredmény, hogy ma már 2100 gyerek élvezi a számukra különleges kulturális élményt is jelentő oktatási, nevelési formát.

 

 

A tanárok áldozatvállalása is példamutató, a nyomorúságos körülmények között végzett munka minden elismerést megérdemel. A hírek megismerése annál is időszerűbb, mert az utóbbi időben viták merültek fel az érdemi munkát végző moldvai MCSMSZ és az állami támogatást kezelő magyarországi AMMOA alapítvány között. A szűkös anyagi források három fő részre oszthatók. Az egyéni támogatók a KEMCSE, az ún. keresztszülők egyesülete tagjai. Ők egy-egy fogadott "keresztgyerek" tanításához évenként 40.000 forinttal járulnak hozzá, de ezen felül is személyes látogatásaik során és egyéni küldeményekben is sokat tesznek a gyerekekért, táborokat, családi látogatásokat szerveznek és szívbe markoló szépségű levelezést folytatnak a szeretetre éhes tanulókkal. Nagy segítséget nyújt a küldemények továbbításában az a szállítmányozó cég, amely a Kisgömb utcai telephelyén gyűjti és díjmentesen továbbítja Bákóba a szeretetadományokat, köztük háztartási gépeket, taneszközöket, számítógépeket, kerékpárokat és mindent, amiről ott még csak álmodozni sem lehetséges. A másik forrás a magyar állami támogatás, aminek felhasználásával kapcsolatban helyszíni vizsgálatra hivatkozva az alapokat kezelő alapítvány kifogásokat jelentett be és kezdeményezte, hogy minden erre a célra összegyűlt forrást Budapestről ellenőrzött formában használjanak. Ennek részleteit még nem dolgozták ki, remélem, hogy mindenki számára megnyugtató megoldást lehet közös munkával találni.
A harmadik forrás különböző társadalmi szervezetektől származik és ebben jelentős szerepet vállaltak a Rotary Klubok Bákótól, Palm Springs-ig. Ezek a hozzájárulások tették lehetővé pl. az első egészséges vízmű létesítését Külsőrekecsinben, ahol különlegesen fontosnak tartjuk román barátaink aktív közreműködését a megvalósításban. Mindezen beruházások jelentős pénzbeli értékét csak becsülni tudjuk, de a legfőbb érték az a nemzetközi összefogás, amelyben barátaink számos országból fontosnak tartják az európai, egyben az egyetemes kultúra értékes részének, hagyományainak, szokásainak megmentését, fenntartását.
Évszázadokon keresztül nehezítette a csángók életét a magyar nyelv kitiltása vallási életükből. Ezen a téren is reményteljes változásokat hozott Erdő Péter bíboros kiváló diplomáciai munkája, aminek köszönhetően az ottani egyház jóindulatát elnyerve, várhatóan magyar nyelvű papok jelennek meg az ottani római katolikus hívek között
Aki teheti, szánja rá az időt, fáradságot és győződjék meg saját szemével ennek a csodálatos, dolgos, béketűrő, kedves, nagyszerű hagyományokkal rendelkező népcsoport minden támogatást megérdemlő életével. Őszintén reméljük, hogy a kialakult viták nem fogják akadályozni munkánk folytatását. Személyes látogatásaink alapján  értékeljük nagyra a helyben dolgozó barátaink munkáját. Aki pedig hibát talál, erkölcsi kötelessége, hogy segítsen azok kajavitásában.

Barátsággal és szeretettel:
Toroczkay Katalin, Kard Aladár, gajdári keresztszülők

2012.01.19.