Kedves Keresztszülő Társak! Kedves Támogatók!

10.ku00E9pSzeptember 22-én küldött levelünkben hívtuk a kosteleki keresztszülőket a VI. Terényi tanár-keresztszülői találkozóra, október 18-ra. Az augusztusi kosteleki kirándulásunk alkalmával egyeztettünk Ferencz Andrással és Vaszi Leventével: idén is megpróbálkozunk a terényi találkozó szervezésével. Ezt az új tanév, a kosteleki magyar tanárerő változás is indokolta.

Mint írtuk, a 2014/15-ös tanévtől a Ferencz András és Imre Éva tízéves kosteleki oktatásuk után Gyergyó-Szárhegyre költözött. András, mint a csángó magyar oktatás szakfelügyelője, látogatja az oktatási helyszíneket. Így szükség esetén besegít Kosteleken is tanácsaival, tapasztalataival.

Kosteleken a román iskolában a magyar oktatást új tanár, Bardócz Noémi látja el; az iskolában „félállású” kollégája Vaszi Levente. A délutáni magyar oktatást, a hagyományőrzést a Vaszi házaspár, Médea és Levente végzi.

1.ku00E9pA terényi találkozást idén is egynaposra terveztük az októberi hűvösebb időjárásra való tekintettel. Az időpont kitűzésénél Andrással, Leventével egyeztettünk: a „Szellő” Néptáncegyüttes és Levente vendégszerepléseire, valamint Andrásnak az RMPSZ csángó oktatási feladataira is figyelemmel kellett lennünk. (Andrással előző hétvégén az októberi KEMCSE klubdélutánon találkozhattunk: a csángó magyar oktatásról Márton Attilával, Bilibók Jenővel tartottak ismertetőt.)

A munkában még aktív keresztszülőknél kis gondot okozott, hogy az a szombat ledolgozandó munkanap volt. Így többen szabadságot is áldoztak rá, hogy eljöhessenek. A találkozó helyszíne és a tanárok elszállásolása is az Evangélikus Közösségi Házban volt: a közösségi terem megfelelő helyszín a közel 30 fő befogadására, az emeleti szobákban megfelelő szállásuk volt a tanároknak. És közel van az óvodai konyha, ahol idén is Dudásné Orsi vállalta az ebéd elkészítését.

András, Noémi és Levente jöttek hármasban – András vezetett. (Médea részére már fárasztó lett volna az utazás, februárra várja a kisbabát. És bizony, a Terény–Kostelek közti közel 800 km jó esetben is legalább 10 óra.)

október 17. péntek

3.ku00E9pEste 6 óra tájékában szerencsésen megérkeztek a kosteleki tanárok Terénybe. A kis házunkban fogadtuk őket, utána a szállásukon elrendezkedtek. Majd Miklóssal visszafelé Szedlákné Ilonka néni templomi harangozásánál is besegítettek. Egy kis közös vacsora, rövid esti beszélgetés után nyugovóra tértek/tértünk. Másnap, szombatra, 9 óra utánra beszéltük meg a találkozó kezdetét. Előzetes egyeztetések után 25-30 fős részvételre számítottunk, a visszajelzések alapján.

október 18. szombat

Az Evangélikus Közösségi Házba reggel 9 után sorban érkeztek a keresztszülők: Budapestről, Szandáról, Terényből és még Hatvanból is. Üdvözlések, bemutatkozások után (ha szükséges volt), az előzőleg átrendezett nagyteremben először az új tanév tanerői mutatkoztak be, vázolva az új felállást:

András búcsút véve Kostelektől/de nem elszakadva a falutól, a csángó magyar oktatás egyik szakfelügyelőjeként ténykedik tovább segítve tapasztalataival, látogatásaival nemcsak a kosteleki tanárokat, hanem a többi 28 moldvai faluban oktatókat is.

Levente a román iskolában történelmet, földrajzot oktat és a lehetőségeknek megfelelő testnevelést is. Ez félállású „katedrát” jelent neki. Így a délutáni  oktatásban, mint hagyományőrző ténykedik.

4.ku00E9pA felesége, Médea, a délutáni magyar oktatást viszi; nem szigorúan a délelőtti csoportosításnak, hanem a gyerekek képességeinek megfelelően, csoportba osztva. A téli szünet kezdetéig fog tanítani. Utána a szülési szabadságát kezdi.

Bardócz Noémi szeptembertől tanítja a magyar nyelvet és a hittant a délelőtti oktatás keretén belül, teljes „katedrában”. Az iskola mellett bérel egy kis házat, mely komfortosítva van. Mint elmondta, nagyon jól érzi magát Kosteleken. Az eltelt 5 hét óta nem járt otthon, már itt szinte otthon érzi magát. A falu lakossága, a gyerekek is szeretik – úgy érzi. (A kis keresztlányunk leveléből, amit András adott át - is kiderült, hogy a kislány szívesen jár magyar órára, szereti az új magyar tanárt.) Megtudtuk azt is, hogy Kézdivásárhelyen végezte a Tanítóképző líceumot, most egyetemi kiegészítő képzésre jár, levelező tagozatra. Évekig cserkészkedett. Tervei szerint Kosteleken is szeretné a cserkészéletbe bekapcsolni a gyerekeket. A falu új pap bácsija támogatja a törekvését. Kosteleki újság – és naptár szerkesztés is tervei között szerepel.

5.ku00E9pEzután András szóban tájékoztatást adott az előző tanév eseményeiről. Elmondta András, hogy mindkét végzős diák Csíkszeredában, magyar iskolában folytatja középiskolai tanulmányait. Felolvastuk Ferencz Gabriella levelét a kosteleki diákokról, a Csángó Továbbtanulók Közösségében.

Megjegyeztük: az eseményeknek vetítéses megjelenítésére majd 11 óra után kerül sor, amikor a projektor majd megérkezik. (Ugyanis a nagy sietségben a sajátjukat Kostelekben felejtették, a terényit pedig majd a helyi tanítás után Brozsóné Editke és Bandi fogja elhozni.)

Levente a 2014/15-ös tanév eseményeiről adott ismertetőt. Megtudtuk, hogy mind a 46 gyermek, aki román iskolába jár, a délutáni magyar oktatásban is részt vesz. Három 0. évfolyamos gyermek van, az óvodai létszám 14 fő. A tanév eseményei:

Október 25-én Buda-Klézsei Balladaéneklő találkozó. Ez közben lezajlott; Médea az alábbi tájékoztatót küldte:

6.ku00E9pA ballada találkozó jól lezajlott, szépen énekeltek Vrencsán Anita és Tímár Erika. Kaptak egy- egy oklevelet és  egy kis ajándékot. Anita az Endre báró c. balladát énekelte el, amit énekelt Levente a „Páván”, Erika pedig a Halálra táncoltatott mennyasszonyt énekelte.

November 15. Kostelek XI. Szeret-menti Népdalvetélkedő

Közben Méditől megtudtuk, hogy:

A Népdalvetélkedőre Vrencsán Anitát és Tompos Bernadettet készíti fel Levi. Minden helyszínről két gyerek érkezik.

Itt jegyezzük meg, hogy mindketten ellátogatunk erre az eseményre. Már évek óta készülünk  Szeret-menti Népdalvetélkedőre: egy csángó falucskában, együtt, ennyi „dalos pacsirtát” hallgatni/hallani és azt, hogy idén Kosteleken történik mindez. Már most beleborzongunk…

Bízunk benne, tudunk majd fényképes beszámolót küldeni az utunkról.

Idén is lesz betlehemezés karácsonyi ünnepség, melyen természetesen nem maradhat el az ajándékosztás. Az előző éveknek megfelelően minden gyermeknek fogunk csomagot összeállítani; függetlenül, hogy van-e keresztszülője, vagy sem. És természetesen kapnak az óvodások és a 11 csíkszeredai/kosteleki középiskolások is. És ha sikerül, idén is beszerezzük a vetőmag egységcsomagokat a kostelekieknek és lesz közös iskolai, középiskolai ajándék is. Ahhoz, hogy a vásárlásokat lerendezhessük, kérjük, anyagi lehetőségeitekhez képest a keresztszülői folyószámlára utaljatok, lehetőleg november 20-ig.

Itt jegyezzük meg, hogy az egyéni csomagokat Budapesten az APC Kisgömb utcai telephelye november 30-ig tudja fogadni. Így vállalják, hogy a csomagok karácsonyig megérkeznek a csángó falvakba.

A karácsonyi szünet után kb. 3 hetes oktatás és zárul az első félév. Utána egy hetes szünet, amikor a tanároknak továbbképzés, majd a nagy keresztszülői-tanár találkozó. Este a Csángó Bál, február 7-én, terv szerint.

Kosteleken még a Szülők Bálját is megrendezik; ez már hagyománynak tekinthető, jó alkalom nemcsak kötött formában találkozni a tanároknak és a szülőknek.

Márciusban Magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny. Az áprilisi tavaszi szünetben a tanároknak Lakitelken továbbképzés. Májusban szavalóverseny.

És június 19. a II. félév vége.

9.ku00E9pA 2015-ös nyári táborozással kapcsolatban András említést tett, hogy a hajdúszoboszlói főjegyző ismét lehetőséget biztosít számukra a már megszokott helyen. Jövőre a Szellő Néptáncegyüttes fiataljait is szeretné fogadni a gyerekekkel együtt. Azt, hogy ez mikor lesz, még konkrét időpontot nem tud mondani. De hozzátette: november második hétvégéjén Szoboszlóra jön Évával és Marcikával, családi csobbanásra. Akkor talán már az időpont is tisztázódni fog. És talán a kosteleki iskolások terényi táborának szervezése is indulhat.

11.ku00E9pKözben Orsi jóvoltából elkészült az ebéd: palócgulyás, tócsni és fánk. Asztalra kerültek a saját készítésű házi sütemények is. Ebéd előtt kötelező volt a terényi fogmosó folyadék (jófajta terényi szilvórium/pálinka) használata.

A vetítéses beszámolóra, előadásra az ebéd után került sor, hiszen megérkezett a projektor. Levente fényképes vetítéssel a tanév eseményeiről adott ismertetőt. Bepillantást kaptunk a szoboszlói tábor napokról. És a szeptemberi esküvő csíkszeredai képeiről is. Pár felvétellel mi is emlékeztünk a „Fölszállott a páva” vetélkedő fordulóira, a hatvani múzeum-kalandpark látogatásra és a terényi táborra, valamint az augusztusi kosteleki keresztszülői kirándulásunkra. És hogy jövőre szintén augusztusban szervezünk keresztszülői kirándulást? Majd meglátjuk, mit hoz a jövő…

8.ku00E9pUtána kötetlen beszélgetés, a kisdiákok leveleinek átvétele, új keresztszülők bejelentkezése. Andrásék Kostelekről házi sütésű kenyereket hoztak. Azokat nem tálaltuk fel; búcsúzókor a keresztszülők egy-egy darabot kaptak – talán emlékképpen is.

Közben a keresztszülők egy része hazautazott. Akik maradtunk, rövid sétát tettünk a sötétedő faluban: kimentünk a Szabadtéri Színpadhoz, ami részben újjáépítve várja a fellépő együtteseket. Útba ejtették a fiúk a helyi polgárőrség melegedőjét, ott még énekre is fakadtak egy kis szíverősítő mellett.

Látogatást tettünk a Faluházban. Utána felkerestük az iskolát; Brozsóné Editke kalauzolt minket; különösen Noémi figyelt nagy érdeklődéssel, hiszen ő még nem járt a helyi iskolában.

Azután, hirtelen ötlettől vezérelve meglátogattuk Mucsina Gyuszi bácsit és Ibi nénit, a feleségét. Ők több évtizeden át tanítottak a helyi iskolában. A következő két kép a tanárok találkozója: kostelekiek és terényiek (régebbi és mai tanerők.)

12.ku00E9pMég egy rövid beszélgetésre visszamentünk a találkozó színhelyére. Noémi közben az útravaló szendvicseket is elkészítette. Hajnalban indultak vissza Kostelekbe. Vasárnap este 6 óra körül András SMS-ben jelezte, hogy mindannyian szerencsésen hazaértek.

Köszönjük minden keresztszülő társnak, aki eljött Terénybe és Andráséknak is, hogy ezt a hosszú utat vállalták. Tudjuk jól, hogy Kostelek körülbelül olyan messze van Terénytől, mint Terény Kostelektől.

Keresztszülői/falugazdai üdvözlettel,

Zsuzsa és Miklós

Hatvan, 2014. november 4.