Gyászjelentés

Szombaton tragikus hirtelenséggel elhunyt Salamon Antal kosteleki esperes-plébános, mindenki Papbácsija!
A moldvai Lujzikalagorban született, ő volt az a moldvai származású lelkipásztor, aki büszkén vállalta magyarságát, magyar nyelven szolgálta, tanította a rábízott közösséget.
A Papbácsi 34 évet szolgálta a kosteleki közösséget, erkölcsi példája, tanítása sokunknak szolgált világító fáklyaként.
Kosteleken az ő kezdeményezésére indult a magyar oktatás 2005-ben, de előtte sok éven keresztül, még a Ceaușescu rendszerben is bátran felvállalta a hívek magyar nyelvű tanítását a hittanórákon. Az idősebb falusiak zömét ő tanította írni-olvasni anyanyelvükön.
A 34 év alatt azt hiszem egyetlen hittanórát el nem mulasztott, szeretetre, megértésre nevelt gyereket, fiatalt, felnőttet egyaránt. Nyitott ajtóval, megbecsüléssel fogadott mindenkit, erről azt hiszem azok a kollégák is meggyőződhettek, akik itt Kosteleken felkeresték. 
Temetése – a végrendelkezése szerint – Kosteleken lesz hétfőn délelőtt tíz órától.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
A Jó Isten nyugosztalja békességben.
Ferencz Bandi, Levici és Éva
 
http://erdely.ma/hitvilag.php?id=41191&cim=a_hit_es_a_nyelv_vegvari_viteze
http://nemzeti.net/l.php?u=1805216