A Nyelvek Európai Napja

72001 az Európai Nyelvek Éve volt, amikor az Európai Tanács első alkalommal rendelte el hivatalosan a beszélt nyelvek ünnepét. Azóta, minden esztendő szeptember 26-án az európai tagállamok mindegyike az Európai Nyelvek Napját ünnepeli.

Az öreg kontinensen több mint 200 nyelven kommunikálnak az emberek, ezek közül pedig 24 nyelvet az Európai Unió hivatalos nyelvének is tekintenek. A nyelvek ismerete és használata esélyeket, mobilitást jelent, újabb lehetőségeket teremt.

Ha az embert a saját nyelvén szólítod meg, akkor kifejezed iránta és nemzetisége iránti tiszteletedet, ami minden esetben a barátkozás első lépését jelenti, ahogyan a német mondás tartja: Aki idegen nyelvet tanul, egy másik nemzet előtt emeli meg a kalapját.4Akkor, amikor Európa szerte a nyelvi sokszínűséget ünnepelték, a Lészpedi elemi iskola környékén igazi bábeli hangulat kezdett eluralkodni. A gerléni gyermekek spanyolul gyakoroltak, a rácsilai csapat francia nyelvű műsorral melegített, az iskolából a „Felicita” régi olasz sláger foszlányai szűrődtek ki, az udvaron készülő színpad környékén a helyi csángómagyar gyermekek darabolták a magyar nyelv legrégebbi dialektusát, az iskola pedagógusai pedig az állam nyelvén, románul egyeztették a fellépések sorrendjét.

6A színpad nem emelkedett bábeli magasságokba, így a hangzavar is elcsendesedett, a színpadot szőnyeggel takarták le, az udvaron összegyűlt szülők, pedagógusok és gyermekek fülét pedig az igazgatónő határozott és barátságos köszöntője töltötte be. A spanyol, olasz és francia nyelven előadott produkciókat román nyelvre lefordítva is előadták a gyermekek. A magyar anyanyelvet tanuló gyermekek helyi énekeket, táncokat és mesét adtak elő, amit nem kellett lefordítani, a nézőtéren üldögélő édesanyák és anyókák (nagyszülők) mindent megértettek, hangosan nevettek a mesén. A moldvai csángó népviseletben pompázó kis gyermekcsapat a magyar nemzet képviseletében vonult színpadra. Rövid műsoruk alatt mindenki érezhette, előadásukban nyoma sincs annak a szögletes akcentusnak, amely az idegen nyelvű bemutatókat végigkísérte.8

Gînju Anamaria Domnina igazgató néni románul, Pista Daniella tanító néni pedig magyarul biztatta a jelenlevőket, hogy minél több nyelvet tanuljanak, otthon is még beszélgessenek a gyermekekkel amúgy „csángósul”. A moldvai csángóknak nem hátrány, hanem kétszeres előny, hogy két nyelvet beszélnek, mondhatni anyanyelvi szinten. Ezekben a mélyen vallásos csángó közösségekben a nyelv kimondottan a kommunikáció, az „értődés” eszköze. A békés együttélés jegyében képesek akár beszéd közben is váltani a nyelvek között, ha a párbeszédben résztvevők egyike ezt „megkéri”. Ha a beszélgető partner arcán bármi jele is jelentkezik ennek a „kérésnek”, akkor képesek a mondat közepén is váltani. Nem ritka az olyan sem, hogy egyikük románul szól, a másik meg magyarul felel, mindenki úgy szólja ki a mondandóját, ahogyan könnyebben ki tudja fejezni magát.

3Az Európai Nyelvek Napján megrendezett programok célja, hogy a nyelvtanulás fontosságára figyelmeztessenek, ösztönözve a nemzetek közötti kapcsolatok és együttműködések fejlesztését, segítve a kulturális különbségek megőrzését. Kiváló alkalom arra, hogy a kisebbségben élő nemzetek anyanyelvükön szóljanak, kérjék a nemzeti többség elfogadását, megértését, tiszteletét.

 

Márton Attila, lészpedi tanító bácsi

215