A ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE JÁKI SÁNDOR TEODÓZ ÖSZTÖNDÍJA

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Jáki Sándor Teodóz ösztöndíj pályázata félévente kerül meghirdetésre. Jáki Sándor Teodóz atya a csángómagyarok apostola, Domokos Pál Péter méltó utódja – olvashatjuk általában a róla szóló ismertetésekben.

A moldvai magyarok közül kiemelkedő, tanulmányaikat magyar nyelven folytató hallgatók is úgy tudnak majdan nyomdokaiba lépni, ha már most meg tudnak felelni bizonyos feltételeknek, elvárásoknak. Ha minden erejükkel azon vannak, hogy lehetőségeikhez és képességeikhez mérten a moldvai magyarokat képviseljék, későbben pedig ezt a közösséget, ennek megmaradását szolgálják. A pályázat kimondottan azoknak a hallgatóknak szól, akik moldvai csángók, és tanulmányaikat romániai felsőfokú intézményben, magyar nyelven folytatják.

 

Megpályázható összegek: 1.250,00 – 2.250,00 RON / tanulmányi félév (5 hónap). Az ösztöndíj mértékének rangsorolása a tanulmányi eredmények és az intézmény nehézségi fokának mérlegelése alapján történik.

 

I. Benyújtási határidő: 2018. március 18. (a 2017/2018-as tanév első félévének eredményei alapján március – július hónapokra)

Postacím: UCDMR – 530210 Miercurea Ciuc, str. Petőfi nr. 4

Elbírálás dátuma: 2018. március 19.

 

II. Benyújtási határidő: 2018. november 4. (a 2017/2018-es tanév második félévi eredményei, illetve a felvételi eredményei alapján október-február hónapokra)

Postacím: UCDMR – 530210 Miercurea Ciuc, str. Petőfi nr. 4

Elbírálás dátuma: 2018. november 5.

 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2013 februárjában alapította meg a Jáki Sándor Teodóz ösztöndíjat, a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programból kikerülő moldvai magyar értelmiségieknek, továbbtanulóknak szánva. Azóta is folyamatosan támogatja mindazokat a volt tanítványokat, akik itthon, Romániában, magyar nyelven folytatják főiskolai vagy egyetemi tanulmányaikat. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége az elkövetkező időszakban is megkülönböztetett figyelemmel kíséri és támogatja tanulmányaikat, ezek végeztével pedig várja haza őket, hogy a Moldvai Csángómagyar Oktatás Program kötelékében kamatoztassák megszerzett, értékes tudásukat, szakképzettségüket.
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége óvodáskortól kezdődően, egészen az egyetemi tanulmányok elvégzéséig támogatja a moldvai magyar (csángó) gyermekek magyar nyelven történő tanulását. Az ösztöndíjra érdemes hallgatók egy összegben kapják meg az öt hónapra megítélt támogatást.

 

Lészped, 2018. március 12.

 

PÁLYÁZATI ADATLAP