Moldvai Csángómagyar Oktatási Program tanévzáró kiértékelés

IMG 3434aA Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöksége, 2016. június 24-én tanévzáró kiértékelésre invitálta a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programban dolgozó oktatókat és hagyományőrzőket, melyre Lészpeden került sor.

A találkozót Márton Attila nyitotta meg röviden, mint lészpedi házigazda (a híres, nevezetes „taliga-kerék kalács” felmutatása után), bemutatta a találkozóra érkezett meghívottakat, akik között ott voltak: Borsos Károly László a Román Oktatási Minisztérium oktatásügyi kabinetének tanácsosa, Kőrösi Viktor Dávid a csíkszeredai magyar főkonzulátus konzulja, Pógár László a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke, Mihály Margit a Lakiteleki Népfőiskola képviselője és Borbáth Erzsébet nyugalmazott igazgatónő.

Burus-Siklódi Botond elnöki köszöntőjében büszkén állította párhuzamba a magyar fociválogatott reményeket adó és nemzetkovácsoló sikereit a Moldvai Csángómagyar Oktatási Program sikereivel. Köszöntőjében tolmácsolta mindazon meghívottak üdvözletét, akik személyesen nem tudtak ott lenni. A Nemzetpolitikai Államtitkárság, az AMMOA és a KEMCSE további odaadó támogatásáról biztosította az oktatókat, átadta Potápi Árpád János államtitkár üdvözletét, továbbította Brendus Réka szavait és Benke Grátzy gratulációit.

Lászlófy Pál István elnök röviden csak ennyit mondott: dolgozni kell. Egy csapat olyan, akár egy fociválogatott, azonnal egymás helyére kell lépni, egymást pótolni kell, egymást segíteni kell, és egész évben kitartóan kell dolgozni, ha eredményeket szeretnénk elkönyvelni egy tanév végén. Ennek elengedhetetlen feltétele a minden nap elvégzett, következetes és rendszeres munka.

IMG 3421aBorsos Károly László a Román Oktatási Minisztérium oktatásügyi kabinetének tanácsosaként, az általa képviselt minisztérium nevében a Bákó megyei főtanfelügyelő asszonnyal előzetes találkozó alkalmával egyeztetett és előkészítette a Bákó megyei magyar anyanyelvi oktatás szélesítését, a magyar anyanyelvi órák kiegészítését a törvény által garantált ének-zene és kisebbségi történelem órákkal.

Kőrösi Viktor Dávid konzul konkrét hasznos információkkal látta el a táborozásra, kiskorúak kísérőjeként határátlépésre készülő kollégákat. Elmondása szerint nem mindegy, hogy milyen útlevéllel utazik a gyermek nyári táborba. Magyar útlevéllel, a magyar jogszabályok értelmében, szülői és közjegyzői felhatalmazások nélkül utazhatnak a gyermekek az anyaországba.

Pógár László a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke megköszönte mindenkinek az együttműködést.

Borbáth Erzsébet igazgatónő, a Domokos Pál Péter Alapítvány alelnöke áldotta meg a találkozót, elmondása szerint örömmel, megtiszteltetéssel vett részt a tanácskozáson, mindazon elkötelezett oktatók mellett, akiket szinte az oktatási program indulásától, kibontakozásától kezdődően ismer.

Márton Attila programkoordinátor így fogalmazott: „A Moldvai Csángómagyar Oktatási Program nem azért van, hogy nekünk munkahelyünk legyen. Azért van, hogy a moldvai magyarságnak jövője legyen. A mi feladatunk pedig nem az, hogy kimagyarázzuk, miért nem lehet magyarul tanítani, miért nem sikerül eredményeket elérni. Arra vállalkoztunk, hogy megtaláljuk és kikövezzük az eredményre vezető utat. Aki ebben nem tud segíteni, aki elődei örökségét nem tudja továbbvinni, fejleszteni, az nincs rákészülve arra, hogy ilyen fontosságú, nemzetstratégiai feladatban vegyen részt. Fél évszázadnyi hátrányt kellene behozni, nem szabad az időt vesztegetni. Nem a közösségi oldalakon kell helytállni elsősorban, hanem a mindennapokban, a való világban, a közösségi életben.”

IMG 3426aA Moldvai Csángómagyar Oktatási Program a 2015/2016-os tanévben 28 oktatási helyszínen indult, és a Csíkszeredai Továbbtanulók Közösségébe tömörült továbbtanulókkal. 32 oktató, 4 nevelő és 9 hagyományőrző alkotja a csapatot, többségében helyi és/vagy begyökerezett oktatótól várják a stabilitást, ami az oktatók fluktuációjának eddigi örökös problémáját enyhítené. Az oktatási program keretében 1921 gyermek és 45 középiskolás részesült a magyar anyanyelv tanulásának lehetőségében, ezek közül 1264 már iskolai keretek között. A 2015/2016-os tanévre már becsületesen kiírták a Bákó megyei tanfelügyelőségen a magyar anyanyelvi óraszámokat. Míg a 2012/2013-as tanév küszöbén csak 154 magyar óra volt meghirdetve a Bákó megyei tanfelügyelőségen, addig a 2015/2016-os tanévben már 256 iskolai magyar órára kapott kinevezést 21 oktató, ezzel 24 oktatási helyszín számára biztosítva a magyar anyanyelv iskolai keretek közötti oktatását. Cél, hogy Szőlőhegy, Újfalu, Szitás és Bahána vonalon is biztosítva legyen az iskolai magyar oktatás lehetősége.

Bilibók Jenő és Ferencz András a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programban lezajlott belső ellenőrzés (monitorizálás) és folyamatos szakmai felügyelet rövid és általános kiértékelése után, rátértek az egyes helyszíneken tapasztalt sikerekre, eredményekre, nehézségekre és problémákra, megosztották észrevételeiket, megállapításaikat a monitorizálás során készített jegyzőkönyvek alapján. A konkrét helyszíni kiértékelőket megelőzték a körzeti módszertani felelősök beszámolói, majd a helyzetképet követték az említett helyszíneken dolgozó oktatók és hagyományőrzők reagálásai, kiegészítései.

IMG 3450aaLujzikalagorban ebben a tanévben indult magyar oktatás iskolai keretek között, 11 gyermek iskolai kérvényét érvényesítve, de egész tanévben 41 tanulót sikerült nevesíteni, akik az iskolai magyar órákon részt vettek. Az elkövetkező tanévben sem hagyják ennek (az iskolai magyar oktatásnak) a leépülését, előzetes egyeztetés és jegyzőkönyvezés alapján a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének alkalmazásában álló Petres Lászlónak lesz feladata ezt továbbvinni, megerősíteni.

Moldvában a tanév zárása nem jelenti a munka leállását, a gyermekek vakációja az oktatók és hagyományőrzők számára nem a szünetet jelenti, hanem a nyári táborok, a nyári programok, a nyári óvodák és vendégfogadások kezdete ez tulajdonképpen.

Az oktatási programból kilépő 6 oktató helyére (Csík falu 2, Külsőrekecsin 2, Pusztina 1, Rácsila 1) már a tanévkezdő képzés előtt egy héttel helyszíni látogatásokra érkeznek az új kollégák, hiszen már többen is jelentkeztek a teljes erdélyi körút, pedagógus-toborzó (mely érintette a tanítóképzőket, tanítóképző főiskolákat, kihelyezett tagozatokat, magyar-néprajz egyetemet) és a BBTE által szervezett állásbörze eredményeként.

Burus-Siklódi Botond elnök úr búcsúztatta el a programból kilépő kollégákat, akikről csak az elismerés hangján lehetett szólni. A legnagyobb elismeréssel köszönte meg mindazoknak, akiknek szeptembertől más feladatuk lesz az életben:


-          Ferencz Gábor-Antal, Csík falu (2015/2016-os tanév)

-          Turzai Orsolya, Csík falu (2015/2016-os tanév)

-          Roșu Annácska, Pusztina (2003-2007, 2011-2013), Ferdinándújfalu (2009-2011), Bákó és Lujzikalagor (2013-2016)

-          Gerțui Nikoletta, Rácsila (2015-2016)

-          Papp Enikő Kinga, Gajdár (2012-2016)

-          Ferencz András, Kostelek (2004-2014) és MCSOP (2014-2016)


Az esetek többségében a kiértékelést tartó kollégák annyira eltalálták a sikerek, nehézségek, problémák mértékét és egyensúlyát, hogy nagyon kevés kolléga szorítkozott a kiegészítésre.

Márton Attila, lészpedi tanító bácsi

RMPSZ – MCSOP koordinátor