A ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE JÁKI SÁNDOR TEODÓZ ÖSZTÖNDÍJA

jakiJáki Sándor Teodóz atya a csángómagyarok apostola, Domokos Pál Péter méltó utódja – olvashatjuk általában a róla szóló ismertetésekben.

Teodóz atya sok évtizedes csángóföldi zarándokútjainak élményeit, tanulságait, néprajzi, népzenekutatói gyűjtőmunkájának emlékeit, eredményeit 2006-ban könyvben is megjelentette (Csángókról igaz tudósítások), s kiadták egy cd-lemezét is Jáki Sándor Teodóz énekel és tanít címmel, melyen a páter beszámol gyűjtőútjainak legszebb zenei élményeiről, s bemutat egy csokrot az előénekes bácsiktól, néniktől Moldvában tanult népénekek közül. Számos kitüntetés (Márton Áron-emlékérem, Magyar Királyi Szent László Lovagrend lovagi vaskeresztje, Juliánusz-díj…) birtokosa is, s nemrég vehette át Balog Zoltán minisztertől a Fraknói Vilmos-díjat munkásságának elismeréseként.

Az ő emlékét szeretnénk megtisztelni, az ő emléke, munkássága előtt szeretnénk tisztelegni azáltal is, hogy megalapítjuk a Jáki Sándor Teodóz ösztöndíjat, melyet a moldvai magyar oktatási programból kikerülő csángó értelmiségieknek, alapképzésükre fordított tanulmányaikat itthon, Romániában, magyar nyelven folytató főiskolásoknak, egyetemistáknak szánunk.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Jáki Sándor Teodóz ösztöndíj pályázata (egyetemi) félévente kerül meghirdetésre és megpályázható, amennyiben a pályázó hallgató megfelel a feltételeknek, az általunk támasztott minimális elvárásoknak. Kimondottan azoknak a hallgatóknak szól, akik moldvai csángók, és tanulmányaikat romániai felsőfokú intézményben, magyar nyelven folytatják.

Feltételek:

      - a naprakész vizsgákat dokumentáló leckekönyv másolata, a sikeres félév kreditpontjainak meglétét igazoló okmány és a minimum 6,50 média elérése a tanulmányi eredményeikben
- aktív részvétel valamilyen közösségi programban, önkéntesség, szervező-munka (kötelező egy ajánlólevél felmutatása az illető non-profit vagy civil szervezettől, iskolától, amely igazolja ezirányú érdeklődését és elfoglaltságát)
- különösképpen értékeljük, ha ezen tevékenysége kapcsolatban áll a csángó identitással, szülőföldjével, a csángó kultúrával
- iskolalátogatási igazolás, amelyből kitűnik, hogy magyar nyelven, hányad éven és milyen szakon folytatja tanulmányait
- személyi igazolvány másolat, melyből kitűnik, hogy állandó lakcíme Bákó megyében van

Megpályázható összeg:         250 - 450 RON havonta. Az ösztöndíj mértéke függ a tanulmányi eredményektől, bontásban így jelenik meg: 2 x 450, 2 x 400, 2 x 350, 2 x 300, 2 x 250 RON. A rangsorolás tanulmányi eredmények alapján történik

 

I. Benyújtási határidő: 2016. március 4. (a 2014/2015-ös tanév első félévének eredményei alapján március – július időszakra, öt hónapra pályázik)

Postacím: UCDMR – 530210 Miercurea Ciuc, str. Petőfi nr. 4

 

 

Elbírálás dátuma: 2016. március 5.

 

 pályázati adatlap

 

II. Benyújtási határidő: 2016. szeptember 15. (a 2015/2016-os tanév második félévi eredményei, illetve a felvételi eredményei alapján október-február időszakra, öt hónapra pályázik)

 

Postacím: UCDMR – 530210 Miercurea Ciuc, str. Petőfi nr. 4

 

 

Elbírálás dátuma: 2016. szeptember 23.

 

pályázati adatlap 2